Technická data

Technická data Zahradní železnice Běleč

Aktualizace: č.5  – dne: 30.3.2017

druh:              množství
koleje :         < 300 m
výhybky:       <30 ks
lokomotivy:   <7     vozový park lokomotiv
vagony:        < 25   vozový park vagonů osobních, nákladních
mosty:          4    vlastní výroba
tunely:          5
kabeláž:        < 0,5 km
budovy:       < 5 ks


Plánek – Depo

Plánek depo

Plánek nádraží Běleč

Plánek nádraží Běleč

Plánek nádraží Dřevěná Bouda

nádraží Dřevěná Bouda