DiMAX – výhybkový a spínací dekodér

DiMAX výhybkový a spínací dekodér, 4 výstupy

Massoth 8156001

Výhybkový dekodér se používá na představování 4 ks výhybek na obě strany. Je to bezproblémové zařízení na řízení výhybek na kolejišti. Na přestavování výhybek se používá ovladač (Navigátor).


 

Programovaní dekodéru:

Programování dekodéru je velmi jednoduché. První dekodéru nemusíte dělat nic, stačí jen připojit přestavníky a vše funguje. Ale druhý už musíte přeprogramovat, aby neměl stejné adresy přestavníku. K přestavníku připojíte programovací kolej. Je jedno jaký pól kam. A 1 ks přestavníku na SW1 aby šlo programovat.  Budeme používat jen krátké adresy přestavníků, jsou 1 až 255 výhybek. To asi bude velmi těžko všechny adresy využít. Když ano tak se dají použít dlouhé adresy až do 2048.

Programování CV krátké adresy:

CV 2 – zámek na přeprogramování dekodéru (0 = zamčený, 77 = odemčený)

CV 32  – je SW1 – změníme na takové číslo přestavníku (příklad: 4)

CV 34  – je SW2 – změníme na takové číslo přestavníku (příklad: 5)

CV 36  – je SW3 – změníme na takové číslo přestavníku (příklad: 6)

CV 38  – je SW4 – změníme na takové číslo přestavníku (příklad: 7)

Zapojení dekodéru:

Zapojení spínacího dekodéru je velmi jednoduché. Napájení dekodéru se dá připojit na libovolné části kolejiště.  A už můžete připojovat jednotlivé přestavníky na SW1 – SW2 – SW3 – SW4. Ideální kabel na připojování dekodéru je placatá dvojlinka průřezem 0,5 mm. Je dobré si pak jednotlivé dekodéry vyzkoušet, jak jsou zapojené. Mně se osvědčilo, aby levá šipka na navigátoru byla vždy odbočka z výhybky. Pak si dráty přehodím na přestavníku tak, aby všechny přestavníky fungovali stejně. Výhybkový dekodér se musí schovat do stavby nebo přístřešku, aby na něj nepršelo. Dekodéry nejsou vodotěsné.

V dalším článku se budeme věnovat programování vlakových cest na navigátoru.