Údržba niklovaného kolejiště

Údržba niklovaného kolejiště je velmi jednoduchá. Před každou jízdou stačí projít kolejiště jestli v kolejích není cizí předmět, který by bránil projetí vlakové soupravy. Jednou ročně jsou koleje potřeba umýt technickým benzínem, protože z plastových koleček ulpívá plast na kolejích.

 

Nevýhoda niklováních kolejí je jejich lesklost, není to modelové.

Kolonie mravenců si dělá hnízdo z písku pomalu až ke kolejím

štěpka na kolejích od kočky

uschlá tráva

plechové spojky které se budou předělávat na šroubované, a květ s ořešáku

prorůstání trávou kolejemi, hubeno chemicky

tráva v kolejišti

štěpka v kolejišti

černý flek je plast s koleček

   

Výrobce niklovaných kolejích jsou: THIEL, Trai Line 45, LEBU

Někteří modeláři po niklováním kolejišti jezdí bez sběracích budek.  Já jsem to zkoušel u lokomotiv od firmy PIKO, byl velký problém se vůbec rozjeď, kola vůbec nevedou proud, lokomotiva pořád cukala.