Nádraží Běleč

1.6.2011 – Dokončení nádraží Běleč.

 

Nádraží Běleč

Nádraží Běleč

Vjezd do nádraží od depa je dvou kolenou  tratí od 8.6.2012 a na druhé straně s nádraží je také dvojkolejná trať. První kolej vede k jezírku a pokračuje k zastávce Vivo. Druhá kolej vede na druhou etapu stavby venkovního kolejiště. Přibližná délka druhého okruhu bude kolem 80 až 100 m. A bude tam postaveno jedno průjezdné nádraží „Dřevěná  Bouda“, jeden tunel v délce 2 m a několik mostů.

     

Na pokladku kolejí budou použity flexibilní niklované koleje v délce 3 m od firmy THIL (Německá firma) .

Na nádraží budou použity výhybky R90 – R120 – R210 cm od firmy TRAIN LINE 45 (Německá firma).Vše se dá koupit na našem E-shopu nebo v předvádějícím centru. Jen při používání dlouhého profilu se musí vyřešit dilatace kolejí. Ideálně je na kolejiště použít co nejdelší koleje aby bylo co nejméně spojů. Protože klasické sponky, které jsou na kolejích od LGB a Pika se rozvolňují a špatně převádějí elektrický proud. Musejí se občas zmáčknout kleštěmi. Šroubované sponky mají taky výhodu případně předělávání kolejiště a doplňování nových odboček na kolejišti. Část kolejí se vyřízne rozbrušovačkou a vloží se nová výhybka a spojí se šroubovacími spojkami. Je to velice rychlé vkládaní výhybek a nemusejí se nadzdvihávat koleje, které jsou zasypány štěrkem nebo připevněné napevno.

 

9.6.2012 První přestavba levé strany nádraží Běleč

Přestavbě nádraží mě donutili výhybky R1 které jsem dříve použil, protože radius R1 60 cm je pravý uhel a ne oblouk. Tak jsem výhybky R1 vyměnil za výhybky R2 s obloukem o průměru 90 cm od firmy Tran Line 45, je to opravdu minimální oblouk který by se měl na venkovním kolejišti používat. Levou část nádraží jsem posunul, aby jsem prodloužil koleje v nádraží o 60 cm. Na spoje jsem použil šroubované spojky od firmy LEBU. Při přestavbě jsem přidal jednu výhybku tím vznikla  samostatná kolej do depa.

 

 

Původní stav nádraží Běleč

Rozmýstění 3 ks výhybek R 90 cm

 

Pohled na odbočku

 

Dokončeno výměny výhybky na malém okruhu

 

Dokončeno levá část nádraží

 

Lebu spojky

   

Pohled na dvojkolejnou trať k depu

   

 

24.6.2012 Druhá přestavba pravé strany nádraží Běleč

Na pravý straně se přestavba týkala kolejí č1 a č4. Kde se vyměnily výhybky R 1 za výhybky R2 a byla prodloužena kolej č4  o 30 cm, už na potřebnou vzdálenost vlakových souprav. U výhybek byli také vyměněny přestavníky za LGB 12010 protože pro výhybky od firmy Trai Line 45 se mě osvědčily. Krátké koleje byli nahrazeny flexibilníma kolejemi a šroubované Lebu spojkami. 

Původní nádraží pravá strana

Přidána výhybka R2 a posunuta o 30 cm doprava

První kolej hotová

Rozebraná kolej č.4

Namontované obě výhybky

Přestavník LGB 12010

Hotové nádraží