Přestavba tunelu u jezírka

Oprava a přestavba tunelu u jezírka

Starý tunel

K přestavbě tunelu byla vyrobena forma na lití tunelového profilu z betonu.

Na tunel byli odliti 2 ks po 50 cm.  Takže celí tunel je dlouhý 1 m. Posazení tunelu bylo na lože s kamení a vycentrováno dle koleje. Oba dva díly se slepily speciálním lepidlem na beton k sobě. A začalos postupně srovnávat kámen (opuka) na sebe do stěn k bokům tunelům. A na konec se vysypali pražce štěrkem o frakcí 2-4 mm. 

Forma

Zalitá forma

Vyndaný odlitek tunelu

Starý tunel

Odstraněný starý tunel z kolejiště

Usazený nového tunelu a započetí skládání kamenů okolo tunelu

Jedna strana tunelu

Druhá strana vjezdu do tunelu