Provozní řád

Provozní řád Zahradní železnice Běleč

1/ Na pozemek vstupujete na vlastní riziko, dbejte o bezpečnost svých dětí!!

2/ Pohybujte se pomalu.

3/ Vždy při přecházení kolejí počkejte až vlak odjede.

4/ Hlídejte svoje děti, chůze po kolejích je nebezpečná.

5/ Je zakázán vstupu do prostoru kolejiště a šlapat na koleje.

6/ Za dítě ručí rodič nebo zákonný zástupce či jiná osoba starší 18-ti let.

7/ Odpovědnost za úmyslné poškození zařízení železnice dítětem, nebo za škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese v plné výši dohlížející osoba.

8/ Za odložené věci neneseme žádnou odpovědnost.

9/ Při nerespektování pravidel můžete být vyzváni k opuštění Zahradní železnice

Vstupem do Zahradní železnice Běleč návštěvník souhlasí s těmito pravidly.

Dne: 13.12.2013