Jizerní Vtelno železniční most

Jizerní Vtelno železniční most. Most je na železniční trati mezi Benátkami nad Jizerou a Vincem. Je dlouhý 152 m, vysoký 27 m a široký 5 m. Tento železobetonový viadukt o třech obloucích je z roku 1924 a jeho stavba trvala 120 dnů.

vtelno-viadukt

Přemostění údolí Strenického potoka těsně nad jeho ústím do Jizery bylo součástí stavby kmenové trati Turnovsko – kralupsko – pražské dráhy, která byla mezi Kralupy nad Vltavou a Turnovem otevřena 16. 10. 1865. Dvě opěry a dva pilíře, vyzděné z místního pískovce, nesly tři příhradové železné konstrukce Schiffkornovy soustavy. Jejich malá únosnost vedla k náhradě za přímopásové příhradové konstrukce ze svářkové oceli, kterou dodala roku 1884 Vojtěšská huť z Kladna.

 

I nové ocelové konstrukce přestaly záhy splňovat rostoucí zátěžové požadavky železničního provozu. Připravovanou další výměnu ocelových konstrukcí překazila I. světová válka. Po jejím skončení se navíc ukázalo, že stav pilířů neumožňuje osadit na ně potřebná únosnější a tím i těžší mostní pole. V soutěži, vyhlášené roku 1923 byla proto preferována betonová nosná konstrukce, která by mostu zajistila definitivně potřebné parametry s minimálním dopadem na provoz během stavby.

 

most-vtelno2 most-vtelno1
most-vtelno  

Podle vítězného projektu kanceláře Ing. Hlava a Dr. Kratochvíl, který zpracoval zakladatel československého betonového stavitelství, pozdější prof. Ing. Stanislav Bechyně, byly práce zahájeny 7. 4. 1924. Při zachování provozu na mostě byly do 10. 8. téhož roku vybetonovány části hlavních kleneb a arkádových rámů, které nezasahovaly do ocelových konstrukcí. Výluka provozu, během které byly demontovány ocelové prvky a dokončena betonáž celého mostu, trvala pouhých 40 dní (do 18. 9.). Stavba skončila několik dní poté.

 


most-vtelno-vlak
most-vtelno-3

 

První velký betonový železniční most v českých zemích je pozoruhodný velmi nízkým poměrem výztuže k betonu (22,5 kg výztuže na metr krychlový betonu), jde tedy o beton jen slabě vyztužený. Most i přesto bez větších oprav funguje již deváté desetiletí, i když se na něm projevuje zanedbaná údržba zejména pronikáním vody do nosné konstrukce.

 Technické památky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, II. díl